مرور برچسب

apple’s sales

افت فروش اپل در نیمه ی اول ٢٠١٨ در هند

افت فروش اپل در هند در نیمه ی اول ٢٠١٨ اپل در گذشته نیز با فروش در هند مشکل داشته است، در حال حاضر این کمپانی  برای کاهش قیمت ها به صورت محلی شروع به تولید در این کشور کرده است ،البته به نظر میرسد این کار راه دور و درازی در پیش دارد.  با…